Dział Sprzedaży Samochodów Używanych

Wojciech Strzelecki
Dyrektor Działu Sprzedaży

wojciech.strzelecki@rzepeckimroczkowski.pl

Magdalena Dittmann
Kierownik Działu Samochodów Używanych

magdalena.dittmann@rzepeckimroczkowski.pl

Marcin Łochwinowicz
Specjalista ds. sprzedaży samochodów używanych

tel.: +48 618 711 807
tel. kom.: 665 140 560

marcin.lochwinowicz@rzepeckimroczkowski.pl

Remigiusz Kostecki
Specjalista ds. sprzedaży samochodów używanych

tel.: +48 618 711 807
tel. kom.: 604 688 319

remigiusz.kostecki@rzepeckimroczkowski.pl

Michał Przestacki
Specjalista ds. sprzedaży samochodów używanych

tel.: +48 618 711 807
tel. kom.: 665 140 688

michal.przestacki@rzepeckimroczkowski.pl

Mateusz Lis
Specjalista ds. zakupu samochodów używanych

tel. kom.: 608 539 878

mateusz.lis@rzepeckimroczkowski.pl

Dagmara Kanafa
Informacja

tel.: +48 618 711 841
tel. kom.: 665 140 108

informacja@rzepeckimroczkowski.pl

Joanna Iwińska
Informacja

tel.: +48 618 711 841
tel. kom.: 665 140 108

informacja@rzepeckimroczkowski.pl