Dział Sprzedaży Samochodów Osobowych

Wojciech Strzelecki
Dyrektor Działu Sprzedaży

wojciech.strzelecki@rzepeckimroczkowski.pl

Katarzyna Górska
Kierownik Działu Sprzedaży

katarzyna.gorska@rzepeckimroczkowski.pl

Robert Kaczmarz
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 804
tel. kom.: 662 140 384

robert.kaczmarz@rzepeckimroczkowski.pl

Tomasz Kosicki
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 819
tel. kom.: 62 140 387

tomasz.kosicki@rzepeckimroczkowski.pl

Sebastian Leś
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 805
tel. kom.: 665 140 061

sebastian.les@rzepeckimroczkowski.pl

Jerzy Ściborski
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 806
tel. kom.: 604 570 505

jerzy.sciborski@rzepeckimroczkowski.pl

Gracja Wierciszewska
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 803
tel. kom.: 662 140 383

gracja.wierciszewska@rzepeckimroczkowski.pl

Grzegorz Wojtaszek
Specjalista ds. sprzedaży VW Osobowe

tel.: +48 618 711 802
tel. kom.: 662 140 385

grzegorz.wojtaszek@rzepeckimroczkowski.pl

Dagmara Kanafa
Informacja

tel.: +48 618 711 841
tel. kom.: 665 140 108

informacja@rzepeckimroczkowski.pl

Joanna Iwińska
Informacja

tel.: +48 618 711 841
tel. kom.: 665 140 108

informacja@rzepeckimroczkowski.pl